Pengikut

Selasa, 6 Disember 2011

RPH Makropengajaran

Rancangan Pengajaran Harian
Matapelajaran :           Bahasa Malaysia
Tarikh              :           29 Oktober 2011
Masa                :           1200-1230 
Tahun              :           Tahun 2          
Bil Murid-murid:         15 Orang
Tema               :           Kisah dan Teladan
Tajuk               :           Sang Merbah dan Sang Murai

Huraian Pelajaran
Fokus Utama   :           3.1    Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
                                             tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat
                                             yang tepat dan laras bahasa yang sesuai
Aras 1 (i) – Mengenal pasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat
Fokus Sampingan :      5.1 –  Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca
                                    Aras 1 (iii) – Memahami perkataan, frasa dan ayat
Objektif:
                                    Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:
(a)    Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul
(b)   Menyatakan maksud perkataan
Sistem bahasa     :
(i)                 Tatabahasa  : kata nama, ayat majmuk, imbuhan dan simpulan bahasa
(ii)               Kosa Kata     : sarang, berlindung, berwaspada, hinggap dan lain-lain
Pengisian Kurikulum:
(i)                 Ilmu     : Kajian Tempatan
(ii)               Nilai Murni      : Rajin dan berdikari
(iii)             Kemahiran berfikir      : menjana idea, membuat hubung kait dalam perhubungan
(iv)             Kecerdasan Pelbagai   :  kontekstual
(v)               Pengetahuan Sedia Ada:  Murid tahu tentang burung dan habitatnya
                        (ix)       Bahan Bantu Mengajar           : Kad Perkataan ,Lembaran kerja                                                          .


Langkah

Isi pelajaran
Aktiviti

Nota/
BBM/
ABM
Guru
Murid
Set induksi
( 3 minit )
-Bersoal-jawab tentang burung
-Guru menyoal murid tentang nama burung yang mereka ketahui
-Murid memberi respon dengan menjawab soalan yang dikemukakan guruLangkah 1
( 10 minit )
Petikan dalam buku teks
-Guru membaca petikan dengan nada dan intonasi yang betul.
- Guru meminta murid membaca petikan secara kelas, kumpulan dan individu.
- Murid mendengar dengan teliti petikan yang dibaca guru.
- Murid membaca petikan secara kelas,kumpulan dan individu dengan nada dan intonasi yang betul.


Buku Teks
Langkah 2
( 7 minit )
-Kosa kata
-Perkataan seerti
- Guru menunjukkan kad perkataan
- Guru meminta murid mengeja dan menyebut perkataan dengan betul
- Guru menyuruh murid mengenal pasti perkataan yang sama erti dan memadankannya di papan tulis.
- Murid mengeja dan menyebut kad perkataan yang ditunjuk guru.
- Mengenal pasti perkataan yang seerti dan kemudian memadankannya di papan tulis.Kad perkataan
Langkah 3
( 7 minit )

-Lembaran kerja
-Guru mengedarkan lembaran kerja dan menerangkan cara menjawab latihan yang disediakan


- Guru memantau murid menjawab latihan.
-Murid menjawab latihan yang disediakan guru.
-Kumpulan A membina ayat
- Kumpulan B mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai


Lembaran kerja
Penutup
( 3 minit )
Nyanyian
-Guru meminta murid menyanyikan lagu ‘Burung Saya’
-Guru meminta murid menyanyikan semula dengan menukarkan haiwan lain.
- Murid menyanyikan lagu dengan nada dan intonasi yang betul.
- Menyanyikan semula lagu dengan menukarkan lirik dengan haiwan lain.
Lirik lagu ‘Burung Saya’


Burung Saya

Saya ada burung,
Dibuat oleh ayah,
Leher pakai tali,
Burungku mahu lari,
Oh burungku garang,
Ekornya sangat panjang,
Burung ayah buat,
Dari pelepah pisang.Petikan ‘ Sang Merbah dan Sang Murai’

Pada suatu hari, seekor burung murai telah bertemu dengan seekor burung merbah. Pada ketika itu, Sang Merbah sedang bertungkus – lumus membuat sarangnya. Sambil ketawa, Sang Murai berkata,” Hai Sang Merbah! Aku sangat kasihan melihat keadaan kamu ini. Setiap masa kamu terpaksa bermandi peluh. Lihatlah aku ini. Hidup bebas terbang ke sana sini.”
           
Sang Merbah lalu berkata,” Tak apalah, wahai Sang Murai. Aku membuat sarang ini sebagai langkah berjaga-jaga. Lagipun, tidak lama lagi, musim hujan akan tiba. Jadi , terpaksalah aku berwaspada.”
           
Selang beberapa hari, Sang Murai datang lagi ke tempat Sang Merbah. Sang Murai terkejut melihat sebuah sarang yang sangat cantik telah pun siap dibina. Kebetulan pada masa itu hujan mulai turun dengan lebatnya. Sang Murai basah kuyup. Sang Merbah pula selesa berlindung di dalam sarangnya.
           
Lalu Sang Merbah berkata,” Wahai Sang Murai, kalau kita ringan tulang, tentulah kita akan mendapat faedahnya. Sebaliknya jika kita berat tulang, diri sendiri yang akan rugi.” Sang Murai berasa sangat malu, lalu beredar dari situ.


Kad Perkataan

Membuat

membina

Terkejut

terperanjat

Berwaspada

berhati-hati

Tiba

datang


Lembaran kerja Kumpulan A
Bahasa Melayu Tahun 2
Nama  : ______________                                                   Tarikh :_____________

  1. Bina ayat majmuk daripada perkataan yang diberi.


1.      Membuat 
______________________________________________________________________________________________________________________________

2.      Terkejut
______________________________________________________________________________________________________________________________
  
3.      Berwaspada      
______________________________________________________________________________________________________________________________

4.      Datang
_______________________________________________________________
            _______________________________________________________________Lembaran kerja Kumpulan B
Bahasa Melayu Tahun 2
Nama  : ______________                                                   Tarikh :_____________

  1. Isi tempat kosong dengan perkataan –perkataan di bawah.

tiba
terperanjat


membina
berhati-hati
  1.  Kita hendaklah _________________ ketika melintas di jalan raya yang sibuk.

  1. Umarul _________ di sekolah pada pukul 6:45 pagi pada setiap hari.

  1. Kakak ______________ apabila seekor cicak yang besar melintas di hadapannya.

  1. Syafiq ______________ rumah yang cantik untuk dihadiahkan kepada ibunya yang sudah tua.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan