Pengikut

Khamis, 1 Disember 2011

RPH BM THN 2

Matapelajaran :           Bahasa Malaysia
Tarikh              :           28 Mac 2011
Masa                :           0730-0800 pagi
Tahun              :           Tahun 2          
Bil Murid-murid:         12 Orang
Tema               :           Destinasi Pelancongan
Tajuk               :           Mari Melancong

Huraian Pelajaran
Fokus Utama   :           1.2 – bertanya dan menjawab sesuatu perkara
                                    Aras 2 (a) – menjawab soalan secara bertatasusila dengan menggunakan
                                    ungkapan yang betul.
Fokus Sampingan :      2.1 – bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas
                                    Aras 2 (i) – menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
Sistem bahasa     :
(i)                  Tatabahasa  : Kata Hubung ( dan, kerana, sambil)
(ii)                Kosa Kata     : taman, melancong, Negara, pulau, pengalaman.
Pengisian Kurikulum:
(i)                  Ilmu       : Kajian Tempatan
(ii)                Nilai Murni          : Patriotisme
(iii)               Kemahiran berfikir          : menjana idea
(iv)              Kecerdasan Pelbagai      :  Naturalis, Visual
-4-
(v)                Teknologi Maklumat Komunikasi              :  Slaid, internet
(vi)              Kajian Masa Depan:
(vii)             Pengetahuan Sedia Ada:  Murid pernah melancong bersama keluarga ke tempat peranginan                     
                        (viii)     Alat Bantu Mengajar  : Laptop
                        (ix)       Bahan Bantu Mengajar           : Lembaran Kerja.

Langkah
Isi pelajaran
Aktiviti
Nota / BBM / ABM
Guru
Murid
Set induksi
( 4 minit)
-          Tayangan slaid
-          Lagu kenali  Malaysia
-       Guru menayangkan video dan menyuruh murid menyanyikan lagu “ Kenali Malaysia”
-       Guru menayangkan slaid tentang destinasi pelancongan yang terdapat di Malaysia
-       Guru bersoal jawab murid mengenai pengalaman murid melancong ke destinasi pelancongan
-          Murid menyanyi dengan penuh semangat
-          Murid memberi respon terhadap slaid yang ditayangkan
-          Menceritakan pengalaman  melancong ke tempat menarik
ABM
-          Laptop
BBM
-          Lirik lagu “Kenali Malaysia”
Langkah 1
( 8 minit)
-          Petikan dalam buku teks

-       Guru meminta murid membaca petikan secara kelas, kumpulan dan individu.
-       Guru bersoal-jawab secara lisan berkenaan isi kandungan teks.
-          Murid membaca dengan kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul
-          Murid menjawab soalan yang di kemukakan guru dengan ungkapan bertatasusila
ABM
-

BBM
-buku teksLangkah 2
(15 minit)-          Kosa kata

-          Kata hubung
-       Guru menerangkan sistem bahasa yang  dipelajari iaitu kata hubung.
-Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan kecil.Setiap kumpulan diagihkan dengan satu lembaran kerja yang berlainan soalannya. Guru meminta murid membuat perbincangan dalam kumpulan dengan merujuk nota untuk menjawab tugasan.Guru membimbing murid menyelesaikan tugasan.
-       Pembentangan hasil tugasan


-          Murid bergerak dalam kumpulan masing-masing.
-          Mengisi tempat kosong dengan kata hubung dalam lembaran kerja yang diedarkan guru melalui perbincangan
-          Membentangkan hasil perbincangan

ABM
-          Lembaran kerja

BBM
-          Buku teks
Penutup
(3minit)
-           
-       Guru merumuskan isi pelajaran pada hari ini
-       Guru menyuruh murid menyanyikan lagu “ Kenali Malaysia”
-          Murid memberi respon terhadap arahan guru
-          Murid menyanyi dengan penuh semangat
ABM
-          Laptop

Tiada ulasan:

Catat Ulasan